Depremzede konutları için getirilen KDV muafiyetinin detayları belli oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca hazırlanan “Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, 6 Şubat’taki depremler nedeniyle genel hayata etkili afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerde, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile imzalanan protokol kapsamında afetzedelere bağışlanacak konutların inşası dolayısıyla kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına yapılan teslim ve hizmetler, 31 Aralık 2024 tarihine kadar KDV’den müstesna olacak.

İstisnanın kapsamına, AFAD ile imzalanan protokol çerçevesinde afetzedelere bağışlanacak konutların inşası dolayısıyla kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına yapılan teslim ve hizmetler girecek. Konut niteliğinde olmayan yapıların (işyeri, fabrika, alışveriş merkezi, cami, park, okul, hastane, sosyal tesis gibi) inşası ile mevcut konutların tadil, bakım ve onarımına ilişkin mal ve hizmet alımları istisna kapsamında olmayacak.

MESLEK KURULUŞLARI İSTİSNADAN FAYDALANABİLECEK

İstisnadan faydalanılabilmesi için kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının AFAD ile bağış protokolü imzalaması gerekecek.

İstisna, konutun inşasına yönelik mal ve hizmet alımlarını kapsayacak. Bir arada bulunan konutların yapımına ilişkin altyapı işleri, site içi yollar, istinat duvarı, perde duvarı, çevre duvarı ve benzerlerine ilişkin mal ve hizmetler istisna kapsamında değerlendirilecek. Çocuk parkı, bahçe düzenlemesi, havuz, pergole, kamelya, spor alanı ve benzerlerinin yapımına ilişkin mal ve hizmet alımları istisna kapsamında olmayacak.

Ayrıca, konutların mütemmimi niteliğindeki mutfak dolabı, konut sahibi kişilerce sökülüp taşınamayacak olan banyo dolabı ve vestiyer, panel radyatör, kombi, duşakabin, küvet ve benzerleri istisna kapsamında yer alacak, mobilya, beyaz eşya, perde, avize, televizyon ve benzeri eşyalar ise istisnanın dışında tutulacak.

AFAD’a nakdi olarak yapılan bağışlar kullanılarak, bu kurum tarafından yaptırılan konutlara ilişkin mal ve hizmet alımlarında istisna uygulanmayacak.

Öte yandan, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının istisna kapsamında inşa ettikleri konutların AFAD’a bedelsiz teslimi de KDV’den istisna tutulacak. İstisna, AFAD ile imzalanan protokol kapsamında afetzedelere bağışlanacak konutların inşası dolayısıyla kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına 31 Aralık 2024 tarihine kadar yapılan teslim ve hizmetlere uygulanacak. İnşa edilen konutların 31 Aralık 2024 tarihinden sonra bağışlanması istisna uygulamasını etkilemeyecek. İstisnadan, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, KDV mükellefi olup olmadığına bakılmaksızın faydalanabilecek.

PROJE KAPSAMINDA ALINACAK MAL VE HİZMET LİSTESİ AFAD’IN ONAYINA SUNULACAK

Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, bağışlayacakları konutlara ilişkin uygulama projesini hazırlayacak ve proje kapsamında alınacak mal ve hizmet listesini AFAD’ın onayına sunacak.

Meslek kuruluşları, AFAD tarafından onaylanmış olan mal ve hizmetlere ilişkin listeyi elektronik ortamda sisteme girdikten sonra AFAD’la imzalanmış protokolün bir örneğiyle KDV mükellefiyeti bulunuyorsa bağlı bulundukları vergi dairesine, bulunmuyorsa inşa edilecek konutların bulunduğu yerdeki vergi dairesi başkanlığına/defterdarlığa istisna belgesi almak için başvuruda bulunabilecek.

İstisna belgesi, kanunda belirtilen süreyi aşmamak kaydıyla projede öngörülen süreyle sınırlı olarak verilecek. Sürelerin revize edilmesi durumunda, istisna belgesindeki süreler de güncellenecek.

İstisna kapsamındaki malların ithalat yoluyla temin edilmesi halinde söz konusu belge, ilgili gümrük idaresine ibraz edilecek. Mal ve hizmet alanlar, istisna belgesinin bittiği tarih itibarıyla belgesini kapattıracak. Ayrıca, istisna kapsamında teslimde bulunan veya hizmet ifa eden mükelleflerin mal ve hizmet alımları genel hükümlere göre KDV’ye tabi olacak.

Öte yandan 15 Temmuz 2023 tarihinden önce kurumların aktifinde kayıtlı bulunan taşınmazların satışı suretiyle gerçekleşen devir ve teslimlerde KDV istisnası uygulamasına devam edileceğinden KDV Genel Uygulama Tebliği’nin ilgili bölümlerinde düzenleme ve değişiklikler yapıldı.

KDV Genel Uygulama Tebliği ile proje uygulaması getirilen ancak tebliğin yürürlüğünden önce istisna belgesi almak suretiyle veya verginin önce uygulanıp sonra iade edilmesi şeklinde yürütülen proje uygulaması dışında işlem yapanların da 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren proje uygulaması kapsamında istisna belgesi almaları gerektiği yönünde düzenlemeye gidildi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx