Kanal İstanbul ve Kemer Country planlarını yapan şehir plancısının yeterlilik belgesi yok!

Tartışmalı Kanal İstanbul projesinin Yenişehir 2. Etap planı ile Demirören Holding’e verdiği 300 milyon dolar ve 1 milyar 118 milyon liralık kredilere karşı Ziraat Bankası’na geçen İstanbul Göktürk’teki arazileri imara açan planları hazırlayan şehir plancısı Ogün Çezik’in gerekli yeterlilik belgesine sahip olmadığı ortaya çıktı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı gerekli yeterlilik belgesine sahip olmamasına karşın Çezik’in imzası bulunan söz konusu iki planı da onaylayarak askıya çıkardı.

Halk TV’den Hazal Ocak’ın haberine göre, Ogün Çezik’in 23 Haziran 2023 tarihine kadar F grubu yeterlilik belgesi bulunuyor. Bu belgeye sahip plancıların plan yapım alanı 25 – 300 hektar arası olan 10 bin ve 10 binden daha az nüfuslu olabilecek yerleşmeleri kapsıyor. Şirket yetkililerininse konuya ilişkin sorulara herhangi bir dönüş yapmadığı belirtildi.

Tartışmalı proje Kanal İstanbul güzergahı çevresine kurulacak ve bölgeyi imara açan Yenişehir Rezerv Yapı Alanı 2. Etap küçük ölçekli imar planını Odak Şehircilik Planlama şirketinin yetkili şehir plancısı Ogün Çezik hazırladı.

Çezik’in imzasının bulunduğu plan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından onaylandı. Aynı kişi daha sonra tartışmaların odağından düşmeyen Kemer Country’deki üzerinde golf sahaları bulunan arazileri imara açan Göktürk Mahallesi Rezerv Yapı Alanına ilişkin büyük ölçekli imar planını da hazırladı. 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin de plan müellifi Ogün Çezik görünüyor. Çezik’in hazırladığı plan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 6 Nisan 2022’de onaylandı.

‘A Grubu yeterlilik belgesi olmalı’

Bölge sakinleri planın durdurulması ve iptali istemiyle dava açtı. Dava dilekçesinde Çezik’in plan müellifliğine de değinilerek yönetmelikten örnekler verildi ve dilekçede “Söz konusu Yönetmelik hükmü gereğince İstanbul gibi ülkenin en büyük alan ve nüfus kriterine sahip bir kentte onaylanacak olan 1/5000 ölçekli nazım imar planının ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planının (A) grubu mesleki yeterlilik belgesine sahip müellif tarafından yapılmış olması zorunludur” denildi.

‘Yeterlilik belgesine sahip değiller’

Dava konusu planların Odak Şehircilik Planlama İnşaat Gayrimenkul Geliştirme ve İnşaat Limited Şirketi tarafından hazırlandığına dikkat çekilen dilekçede özetle şu ifadelere yer verildi:

“Şirketin halen tek ortaklı bir limited şirket olduğu, tüm hisselerinin de halen Ogün Çezik’e ait olduğu hususları tespit edilmiştir. Sonuç olarak plan müellifi olan şirketin sahibi Ogün Çezik olup kendisi de şehir plancısıdır. Bu müellifin imar planı yapım yeterlilik belgesi Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı, Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü veri sistemi üzerinden incelendiğinde 18.06.2023 tarihine kadar geçerli (F) grubu yeterlilik belgesine sahip bir şehir plancısı olduğu görülmektedir.

Sonuç olarak, dava konusu planlar; Plan Yapımını Yüklenecek Müelliflerin Yeterliliği Hakkında Yönetmeliğin yukarıda bahsi geçen maddeleri uyarınca (A) gurubu yeterlilik belgesine sahip plan müellifi tarafından hazırlanması gerekirken, (F) gurubu(en düşük yeterlilik belgesi grubu) yeterlilik belgesine sahip bir şirket ve yeterlilik belgesine hiç sahip olmayan şehir plancıları tarafından imzalanmış durumdadır.”

‘Kayıtlarda F Grubu belgesi var’

Şehir Plancıları Odası’nın tescilli bürolar bölümü incelendiğinde Çezik’in F grubu belgesi olduğu görülüyor. Çezik’e Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü, İmar Planı Yapımı Yeterlilik Belgesi Komisyonu’nca; 19 Haziran 2020 tarihindeki 25 sayılı Komisyon Kararı ile 18 Haziran 2023 tarihine kadar geçerli ( F ) grubu “Yeterlilik Belgesi” verilmiş.