Sigara içmese de bayanların yüzde yirmisi erkeklerin yüzde onu kaçamıyor: Akciğer kanseri

Akciğer kanseri o denli bir hastalık ki maalesef sigara içmeyenleri bile yakalayabiliyor. Tabi ki hala sigara bir numaralı sebep.  Avrasya Hastanesi Medikal Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Fatma Şen, akciğer kanseri hakkında bilinmeyenleri anlatıyor.

AKCİĞER KANSERİ HALA EN ÖLÜMCÜL KANSER TÜRÜ

Akciğer, oksijen almanın yanı sıra işleyişi gereği yaşamsal faaliyetler sırasında meydana gelen karbondioksitin dışarı atılmasını sağlar. Bu açıdan adeta bedenin temizlenmesini sağlar. Akciğerlerdeki doku ve hücrelerin olağanın dışında denetimsizce çoğalmasıyla ise akciğer kanseri oluşur. Burada oluşan kitle birinci evvel bulunduğu ortamda büyümeye başlar daha sonra ise komşu dokulara ve öteki organlara yayılarak ziyan vermeye başlar. Çok yaygın bir kanser tipi olan akciğer kanseri, bayan ve erkeklerde kansere bağlı ölümlerde birinci sırada yer alıyor.

AKCİĞER KANSERİNİN EN BÜYÜK TETİKÇİSİ SİGARA

Akciğer kanserinin oluşmasındaki birinci neden herkesin de bildiği üzere sigaradır. Kanser için en büyük risk faktörü sigara olmasına rağmen hiç sigara içmeyen birinde de akciğer kanseri görülebilir. Fakat hadiselerin yaklaşık %85’i sigara ile ilintilidir. Birebir vakitte pasif içicilik de akciğer kanseri riskini yükseltmektedir. Bir başka sebep ise radon gazıdır. Doğal bir radyoaktifgaz olan rador gazı; toprak, kaya ve taşlarda bulunan uranyumdan açığa çıkıyor. Ziyanlarının bilinmediği devirde ısı ve ses yalıtım için kullanılan asbest de akciğer kanserine neden olan faktörler ortasındadır.

Bunların yanı sıra;

 • Meslek sebebiyle ziyanlı gaz ve radyasyonlara maruz kalmak,
 • Hava kirliliği,
 • Akciğer iltihabı,
 • Akciğer veremi,
 • Zatürre,
 •  
 • Aile hikayesi,
 • Daha evvel lenf kanseri tedavisi görmüş olmak,
 • Bazı virüsler akciğer kanserine taban hazırlar.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BELİRTİLERİ

Avrasya Hastanesi Medikal Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Fatma Şen, akciğer kanserinin en dikkat edilmesi gereken belirtilerini ise şu biçimde sıraladı;

 • Uzun müddet devam eden öksürük,
 • Balgamla karışık kan gelmesi,
 • Öksürükle ağızdan kan gelmesi,
 • Nefes darlığı tekrarlayan bronşit,
 • Zatürre atakları,
 • İştah ve kilo kayıpları,
 • Sürekli devam eden ve açıklanamayan halsizlik,
 • Boyunda ve yüzde şişkinlik,
 • Göğüs, sırt ve omuzda ağrı,
 • Ses kısıklığı.

İKİ TIP AKCİĞER KANSERİ MEVCUT

Vücudun akciğer organında başlayıp komşu doku ve organlara yayılan kanser çeşidine brimer akciğer kanseri denir. Şayet bedenin öbür bir kısmında başlayıp akciğere sıçrarsa buna sekonder akciğer kanseri ismi verilir. 
Akciğer kanseri kendi içinde de 2 ayrılır. Bunlardan birincisi küçük hücreli olmayan akciğer kanseridir. Bu çeşitte her kanser hücresi değişik biçimlerde büyür ve farklı biçimde yayılım gösterir. Yayılma suratı başka cinslere nazaran daha yavaştır. Küçük hücreli akciğer kanseri epey ender görülür. Akciğer kanseri cinslerinde yaklaşık %15’ini oluştururlar. Yayılma suratı yüksektir. Ekseriyetle sigara içenlerde görülür.

TESADÜFEN ERKEN EVRELERDE TEŞHİS KONULABİLİR

Akciğer kanserinin teşhisi nadiren erken evrede konulabiliyor. Çoklukla diğer bir hastalığı araştırırken tesadüfen ortaya çıkıyor. En sık kullanılan teşhis sistemleri ise şu biçimde;

 • Bilgisayarlı tomografi,
 • Akciğer grafisi,
 • PET/CT,
 • Bronoskopi,
 • Göğüs duvarından yapılan biyopsi,
 • Mediastinoskopi ve görüntü yardımlı torakoskopik cerrahi.

AKCİĞER KANSERİNİN TEDAVİSİ MÜMKÜN MÜ?

Akciğer kanserinin tedavisinde erken fark edilme çok değerlidir. Zira kanserin tipi ve evresi uygun olduğunda cerrahi süreçler kanserli akciğer yahut akciğer kısmı alınabilir. Cerrahinin mümkün olmadığı hastalarda ise kemoterapi uygulanır. Öbür bir tedavi yaklaşımı ise radyasyondur. Bu tedavi yolunda kanserli hücreleri öldürmek için yüksek güçlü ışınlar kullanılır. Bunların yanı sıra kanserli hücrelerin büyümesini önlemek için çeşitli ilaçlar kullanılır.

MUTLAKA TEDBİR ALIN

Akciğer kanserine yönelik en değerli önlemin sigaradan uzak durmak olduğunu belirten Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Fatma Şen, alınabilecek öteki tedbirleri şöyle anlattı;

 • Akciğer kanserinin bir numaralı sebebi olan sigarayı bırakmak,
 • Mesleksel yahut çevresel tesirlerden uzaklaşmak,
 • Sebze ve meyve yüklü beslenmek,
 • Çok yağlı pişirme yollarından vazgeçmek,
 • Alkol tüketimini azaltmak,
 • Radyasyondan kaçınmak,
 • Fiziksel aktiviteleri arttırmak.