Türkiye Odatv’den öğrenmişti… Devlet adayı geri aldı

CHP Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, otele dönüştürülen Yassıada’nın devredilmesiyle ilgili olarak geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a önerge vermişti.

Temeli 2015 yılında atılan ve 2020 yılında açılışı yapılan “Demokrasi ve Özgürlükler Adası”(Yassıada) için Kültür ve Turizm Bakanlığı tahsis duyurusu yayınladı. Resmi Gazetede “Kamu Taşınmazı Tahsis Duyurusu” başlığı altında yayınlanan ilanda özetle “Üzerinde turizm amaçlı yatırım yapmak üzere Bakanlığımız tarafından yerli ve yabancı girişimcilere tahsis edilecektir.”

Tahsis edilecek taşınmazın yerinin İstanbul Adalar İlçesi Kınalıada Mahallesi(Demokrasi ve Özgürlükler Adası), mülkiyetin Hazine, tesis türünün Otel(5 yıldızlı) ve yaklaşık kapasitesinin de 324 yataklı olduğu belirtilen duyuruda, girişimcilerin başvurularını 19 Eylül 2022 tarihine kadar yapmaları istendi.

İlgili haber: Yassıada’da bulunan Katre Island Oteli’ndeki odayı inceledik… Bu oda tam 115 bin lira

KATARLI ÖMER ALFARDAN’IN TALİP OLDUĞU İDDİA EDİLMİŞTİ

“Yap-işlet-devret” modeliyle 29 yıllığına TOBB’a devredilmesine karşın zarar eden Otelin devlete devredilmek istendiğine ilişkin haberler basında yer almıştı. Konuyla ilgili olarak CHP Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, geçtiğimiz nisan ayında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a önerge vermişti. Bekaroğlu önergesinde şu soruları sormuştu:

“1. Yazılı, sözlü ve görsel medyada yer alan söz konusu haber ve iddialar doğru mudur?

2. Eni 195 uzunluğu 740 metre olan Yassıada’da 2018 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan planla yüzde 65 yeni inşaat yapma izni verilmesinin ve adanın adeta bir beton yığınına dönüştürülmesinin nedeni nedir?

3. TOBB’ne bağlı Gümrük ve Turizm İşletmelerine 29 yıllığına işletme hakkı verilerek “Yap İşlet Devret” modeli ile gerçekleştirilen proje neden işletilemez duruma gelmiştir? Bu proje neden başarısızlıkla sonuçlanmıştır?

4. Türkiye’deki tüm sanayi, ticaret ve borsa üyelerinin aidat ödeyerek üye olmak zorunda olduğu TOBB’nin yaklaşık 2 milyar TL civarında olduğu belirtilen zararı nasıl karşılanacaktır?

5. Söz konusu zarar Merkezi Yönetim Bütçesinden mi karşılanacaktır?

6. Söz konusu projenin kamuya devri söz konusu mudur?

7. Söz konusu projenin kamuya devrinde ne tür bir prosedür işletilecektir?

8. Söz konusu projenin kamuya devri yasal mıdır?

9. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın oteli ve adayı aldıktan bir süre sonra Cumhurbaşkanlığı’na devir etmesi, adadaki tesislerin İstanbul’daki Cumhurbaşkanlığı’nın kullanacağı yerlerden birisi olması söz konu mudur?

10. Bu projenin Türkiye Varlık Fonu bünyesine alınması düşünülmekte midir? Bu durumda ne tür bir prosedür uygulanacaktır? İşletilmesi için ayrı bir şirket kurulması düşünülmekte midir?

11. Otelin, işletmesine cazip bir koşul sağlanması durumunda yabancı yatırımcı Ömer Alfardan’ın talip olduğu yönündeki son dönemde medyada yer alan haberler doğru mudur?

12. Bu durumda söz konusu tesislerin adı geçen yatırımcıya hangi ihale usulüne göre verilmesi düşünülmektedir?

13. Türkiye Varlık Fonu bünyesine alınması durumunda bu tesislerin yabancı yatırımcılara ihalesiz bir biçimde devri söz konusu olabilir mi?

14. Söz konusu projenin zararla sonuçlanması ile ilgili olarak yapım ve tasarımından sorumlu olanlar dahil, bu yatırıma karar verenler ve işletmesini başarıyla yürütecek koşulları oluşturmayan kamu görevlileri ve TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu ve diğer TOBB yetkilileri hakkında gerekli inceleme araştırma ve soruşturma yaptırmayı, bu nedenle Devlet Denetleme Kuruluna görev vermeyi düşünüyor musunuz?”